Przyjaźń damsko męska z męskiego punktu widzenia: czy jest możliwa i czy istnieje?

przyjaźń damsko męska z męskiego punktu widzenia

Z punktu widzenia mężczyzny, przyjaźń damsko-męska może przynieść wiele korzyści. Daje szansę lepszego poznania przedstawicielek płci pięknej, a tym samym zrozumienia ich potrzeb i systemu wartości. Czy jest jednak możliwe nawiązanie takiej relacji, bez dążenia do zmiany jej statusu na miłosną?

Czy istnieje przyjaźń damsko męska?

Przed ustaleniem możliwości wystąpienia relacji przyjacielskiej między kobietą i mężczyzną, należy przede wszystkim określić definicję przyjaźni.

Zgodnie z ogólnym pojęciem, dotyczy ona bliskich i serdecznych stosunków międzyludzkich, opartych na wzajemnym zaufaniu oraz życzliwości. Powinna być jednocześnie więzią satysfakcjonującą, będącą źródłem wsparcia oraz bezpieczeństwa dla obu stron.

Prawdziwa przyjaźń to relacja niezwykle piękna i wartościowa, o którą obie strony muszą regularnie dbać. Przyjaciel jest osobą, która mimo wielu przeciwności życiowych jest w stanie w pełni akceptować drugiego człowieka i służyć mu bezinteresownym wsparciem.  Przyjaźń pozostaje przy tym relacją pozbawioną zgubnej namiętności, zazdrości oraz wielu innych intensywnych uczuć, które towarzyszą związkom miłosnym. 

Relacje damsko-męskie

Poprzez wspólne funkcjonowanie na przestrzeni wieków, między kobietami i mężczyznami wykształcił się szereg różnic w stylu życia Relacje damsko-męskie w praktycznie wszystkich kulturach ukierunkowane były przede wszystkim na rozmnażanie, zarówno w przypadku związków monogamicznych, jak i poligamicznych. Wynika to bezpośrednio ze specyficznych funkcji biologicznych obu płci. Walcząc o terytorium i pożywienie, mężczyźni mogli ochronić kobiety i przedłużyć gatunek poprzez rozmnażanie się z nimi. Poza aspektem reprodukcyjnym, relacje między płciami nastawione były głównie na zaspokajanie potrzeb seksualnych. Zadaniem mężczyzny było więc zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa rodzinie, a obowiązkiem kobiety urodzenie oraz wychowanie dzieci. W ten sposób ukształtował się etos męskości oraz kobiecości, który nie obejmował tradycyjnie pojmowanej przyjaźni.

Potrzeby mężczyzn kontra potrzeby kobiet

Podobnie jak w przypadku innych relacji międzyludzkich, nawiązywanie przyjaźni wynika z konieczności zaspokajania pewnych potrzeb. Nie zawsze są one jednak takie same. W przypadku przedstawicieli tej samej płci, przykładem może być potrzeba wzajemnego zrozumienia i naturalna chęć społecznej normalizacji. Druga osoba ma możliwość ich spełnienia, ponieważ często pragnie dokładnie tego samego.

męska przyjaźń

Jeżeli jednak tego rodzaju bliskość zachodzi pomiędzy mężczyzną i kobietą, istnieje ryzyko wystąpienia mniej kompatybilnych potrzeb. Z poczuciem mniejszej lub większej świadomości, jedno z tych osób może pragnąć spełnienia potrzeb innego rodzaju.

Dotyczy to np.:

  • potrzeby poczucia własnej atrakcyjności,
  • nawiązania bliskości fizycznej
  • czy też po prostu odbycia bezpośredniego aktu cielesnego.

Jeżeli zatem chociaż jedna z osób odczuwa preferencyjny pociąg seksualny wobec drugiej, prędzej, czy później zacznie dążyć do zaspokajania tych potrzeb, bądź też wycofa się z relacji.

Przyjaźń damsko męska a płeć kulturowa

Zjawiskiem pozostającym nie bez wpływu na ocenę relacji damsko-męskich jest pojęcie tzw. płci kulturowej.

Na płaszczyźnie społecznej, intelektualnej oraz zawodowej, mężczyźni i kobiety teoretycznie są w stanie funkcjonować na podobnych zasadach. Jako przedstawiciele tego samego gatunku ludzkiego, posiadają zbliżoną inteligencję i wrażliwość. Określanie pewnych rzeczy jako męskie lub kobiece uzależnione jest zatem jedynie nadbudową kulturową.

Decyduje ona m.in. o rodzaju noszonych ubrań czy fryzur, a także określa sposób zachowania się obu płci. Kultura stanowi jednocześnie odbicie różnic biologicznych, które wynikają z indywidualnych cech kobiet oraz mężczyzn. Zróżnicowanie to przekłada się bezpośrednio na relacje między nimi, uwzględniające pierwotne popędy oraz instynkty. Biorąc pod uwagę znaczenie płci kulturowej, szczera przyjaźń z kobietą nie jest możliwa z męskiego punktu widzenia.

Granice przyjaźni damsko męskiej

granice przyjaźni damsko męskiej

Przyjaźń sama w sobie nie dotyczy strefy seksualnej, jednak z seksuologicznego punktu widzenia nie powinno się rozdzielać od niej seksualności. Popędy stanowią główną siłę napędową większości ludzkich działań, w tym również tych przeprowadzanych w celu nawiązania satysfakcjonujących i głębokich relacji. Przyjaźń damsko męska z męskiego punktu widzenia, pozostaje jednocześnie ważnym elementem udanego związku. Przynosi wiele korzyści społecznych, psychologicznych oraz kulturowych, a nierzadko także seksualnych.

Aby jednak było to możliwe, musi wykraczać poza zwykłą sympatię. Nie bez znaczenia pozostaje tło społeczno-kulturowe czy wychowanie, a także szereg innych czynników wpływających na podejście do relacji, związków czy seksualności. Aspekty te często definiują granice przyjaźni damsko męskiej oraz miłości, a tym samym związków przyjacielskich oraz partnerskich.

Przyjaźń damsko męska a kwestie biologiczne

Statystycznie to  mężczyźni są bardziej skłonni do nawiązywania intymnych relacji z przyjaciółkami, niż kobiety ze swoimi przyjaciółmi.  Panowie zarówno samotni, jaki pozostający w stałych związkach, dwukrotnie częściej wykazują erotyczne zainteresowanie zaprzyjaźnionymi kobietami ze swojego towarzystwa.

Zgodnie z założeniami psychologii ewolucyjnej, wynika to z naturalnego dążenia mężczyzn do przekazywania swoich genów jak największej liczbie potomków. Charakterystyczna wybredność kobiet również ma swoje naukowe uzasadnienie. Biologia ukształtowała je w sposób, który narzuca posiadanie jedynie ograniczonej liczby potomstwa. Kobiety starają się zatem znaleźć partnera posiadającego jak najlepsze geny, który będzie w stanie zapewnić swojej rodzinie bezpieczeństwo i opiekę w przyszłości.

Czy przyjaźń damsko męska istnieje?

Wejście w związek, który wyewoluował z przyjaźni często okazuje się chwilową fascynacją oraz kończy niepowodzeniem. Z trwającej wiele lat przyjaźni może też z czasem zrodzić się wspaniała miłość, która nie jest wyłącznie następstwem chwilowej ekscytacji. Najczęściej wynika ze stopniowego, wzajemnego poznawania się oraz zbliżania ku sobie.

Nie oznacza to jednak, że szczera, bezinteresowna i trwała przyjaźń damsko męska jest całkowicie niemożliwa.  Nie stanowi reguły dla mężczyzn, ale ma rację bytu.  Największe szanse na przetrwanie maja relacje, które rozwijają się u przyjaciół pozostających równocześnie w satysfakcjonujących związkach partnerskich

Jeżeli choć jedno z nich jest wolne, partner drugiej osoby może odczuwać zagrożenie i zazdrość. Wiąże się do z ryzykiem wielu nieporozumień i konfliktów, które z czasem prowadzą do rozpadu którejś z relacji. Ludzie pozostają jednak wyłącznie ludźmi. Nawet jeżeli temu przeczą, kierują się w swoim postępowaniu instynktem i zwykle nie potrafią nad nim zapanować. Nikt nie powinien jednak obwiniać się za odczucie fizycznego popędu względem przyjaciółki lub przyjaciela, a tym bardziej chęć nawiązania z nimi relacji miłosnej. Zawsze jednak trzeba liczyć się z tym, że druga osoba nie odwzajemni tych uczuć (i uszanować to!).

uczucia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *