Urlop tacierzyński, a urlop ojcowski – najważniejsze różnice i zasady

urlop tacierzyński a ojcowski

Urlop tacierzyński i urlop ojcowski – pojęcia na pozór podobne, a w rzeczywistości błędnie interpretowane, bo choć obydwa określają zwolnienie świeżo upieczonego taty z konieczności świadczenia stosunku pracy, to zasady udzielania, samo wnioskowanie, długość i warunki, jakie musi spełnić mężczyzna, by z nich skorzystać sprawiają, że na próżno szukać tu analogii.

A więc od początku. Jakie są najważniejsze różnice i zasady przyznawania? Jaka jest długość każdego z nich? Czy można dzielić przysługujący urlop? I czy jest szansa na wykorzystanie go w tym samym czasie, co mama?

Urlop tacierzyński – czym tak naprawdę jest?

Urlop tacierzyński to w skrócie część urlopu macierzyńskiego, którą przejmuje ojciec, a jego długość zależy od tego, ile dni urlopu wykorzystała mama. Żeby jednak nie było zbyt łatwo, skorzystanie z tego przywileju jest uwarunkowane kilkoma czynnikami, które należy wziąć pod uwagę starając się o tę formę urlopu.

 1. Urlop tacierzyński przysługuje jedynie w przypadku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, ponadto nie mogą występować z tego tytułu żadne opóźnienia. Minimalny okres składkowy to 90 dni. Czy tylko umowa o pracę pozwala ubiegać się o urlop tacierzyński? Otóż nie! O ten rodzaj dni wolnych mogą ubiegać się  również ojcowie, którzy pracują na umowach cywilno-prawnych lub prowadzą własną działalność . Warunkiem jest dobrowolne opłacanie składek zdrowotnych.
 2. Długość trwania urlopu  zależy od tego, ile macierzyńskiego wykorzystała mama . Każdej matce przysługuje 20 tygodni na opiekę nad dzieckiem. Według przepisów musi ona wykorzystać przynajmniej 14 tygodni, resztę – 6 tygodni, może przejąć ojciec. W przypadku ciąży mnogiej i jednoczesnym przyjściu na świat więcej, niż jednego dziecka, kwestia długości urlopu tacierzyńskiego wynosi odpowiednio:
  • 17 tygodni dla ciąży bliźniaczej
  • 19 tygodni w przypadku narodzin trojga dzieci
  • 21 tygodni gdy jednocześnie urodzi się czworo dzieci
  • 23 tygodnie dla narodzin pięciorga dzieci i więcej
 1. Wniosek o urlop tacierzyński należy  złożyć u pracodawcy minimum 14 dni przed planowanym jego rozpoczęciem , natomiast matka musi powiadomić swojego pracodawcę o przerwaniu macierzyńskiego maksymalnie 7 dni przed powrotem do pracy. Pracodawca musi przyjąć złożony wniosek ojca i nie może odmówić udzielenia urlopu! Za okres przebywania na tacierzyńskim przysługuje 100% wynagrodzenia. Co istotne, jest to wolne, które należy wykorzystać w całości, nie można dzielić urlopu tacierzyńskiego.

Polecamy także wpis: https://humana-baby.pl/blog/urlop-tacierzynski-a-urlop-ojcowski/

Ważne! Jeśli matka w czasie urlopu macierzyńskiego trafi do szpitala, czego skutkiem będzie brak możliwości opiekowania się dzieckiem, ojciec może przejąć pozostałą część urlopu natychmiast po wystąpieniu powyższych okoliczności. W takiej sytuacji do wniosku o udzielenie urlopu należy dołączyć zaświadczenie ze szpitala.

O czym jeszcze trzeba wiedzieć rozważając skorzystanie z urlopu tacierzyńskiego?

W sytuacji, gdy matka dziecka jest osobą bezrobotną i nie przysługuje jej prawo do macierzyńskiego, ojciec również nie może skorzystać z urlopu tacierzyńskiego!

Urlop ojcowski – najważniejsze zasady udzielania

najważniejsze informacje o urlopie ojcowskim

Urlop ojcowski to wolne z tytułu narodzenia dziecka, z którego może skorzystać jedynie ojciec, który jest zatrudniony na umowę o pracę. Bez znaczenia jest tu wymiar etatu oraz okres, na jaki została zawarta. Urlop ojcowski często mylony jest z tacierzyńskim, jednak te dwa urlopy posiadają zasadnicze różnice.

Komu przysługuje urlop ojcowski i na jakich zasadach jest udzielany?

 • długość urlopu wynosi 14 dni kalendarzowych, wliczając dni wolne od pracy
 • na wykorzystanie ojciec ma dwa lata, po tym czasie urlop przepada
 • wniosek do pracodawcy należy złożyć nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem
 • urlop ojcowski można dzielić, aczkolwiek jedna część nie może być krótsza niż 7 dni
 • macierzyński nie wyklucza urlopu ojcowskiego
 • wymiar ojcowskiego pozostaje taki sam, nawet w przypadku narodzin więcej niż jednego dziecka
 • skorzystanie z tego przywileju nie zmienia wymiaru urlopu wypoczynkowego
 • za okres przebywania na urlopie przysługuje pełne wynagrodzenie

Ważne! Urlop tacierzyński i ojcowski przysługują zarówno w przypadku dzieci biologicznych, jak i adoptowanych. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *